Petrolíferes

Especialistes titulats amb instal·lació, reparació i manteniment de qualsevol instal·lació petrolífera , de qualsevol capacitat , ja sigui interior o exterior , sempre amb la normativa vigent. Treballem a nivell nacional. Espanya i Balears.

  • Instal·lacions petrolíferes per subministre propi o a vehicles.
  • Proves d’estanqueitat.
  • Inertització de tancs segons la ITC IP-06
  • Revisions periòdiques de les instal·lacions.
  • Condicionament d’Instal·lacions petrolíferes.
  • Modificacions a les instal·lacions existents.
  • Equips de subministre amb gestió de gas-oil professional
  • Documentació i registre a Indústria

Orientació, valoració i assessorament personalitzat.

Diferents pressupostos sense compromís.